Jak k této varovné předpovědi profesor Černý dospěl? Vzal počet těžkých případů, který se statisticky vyskytuje, když se nakazí čtyři tisíce lidí denně a porovnal je s volnými kapacitami jednotek intenzivní péče.

Člověk nemusí být epidemiolog, aby dospěl k jednoznačnému závěru: Pokud se nepodaří nákazu rychle zarazit, probudíme se nikoli v českém podzimu, ale v Itálii uplynulého jara. Společenské a hospodářské důsledky budou strašné.

Krizový štáb bude. Premiér však krizi pořád jen dohání

Odborníci a vláda udělali chybu, když v létě uvolnili všechna pravidla. Ještě větší chybu udělal Andrej Babiš, když rozmluvil Adamu Vojtěchovi dobrý nápad zavést roušky ve vnitřních prostorách už od prvního září. Žádná chyba není nenapravitelná, teď je ale čas jednat rázně a rychle.

Vláda nesmí naslouchat hlasům „antirouškařů“. Ti nevědí, co mluví. Žijí ve svém sobeckém světě. Zkušenost skutečného světa s covidem jasně dokazuje, že roušky jsou sice otravné ale účinné. Vláda nesmí hledět ani na volby: politický neúspěch u uren se nedá nijak srovnat s neúspěchem v boji proti koronaviru. Ten první stojí pár křesel, ten druhý tisíce životů.

O konkrétních opatřeních ať rozhodnou odborníci zbavení politického tlaku. Všechna omezení shromažďovacího práva, která nezasáhnou jádro ekonomiky, jsou však teď zcela na místě. Nový program má být vyhlášen jasně, s pokorou a úctou k občanům, ale nekompromisně a hned v pondělí.