Stavbaři museli nejprve odstranit úpravy z 50. let minulého století potřebné k fungování armádního kulturního domu. „Pod novodobými nánosy se objevily úplné stavitelské poklady, jako je původní kamenná dlažba z 18. století nebo zlacené malby z 2. poloviny 19. století,“ uvedl vedoucí městského informačního centra Jiří Hofman.

Historická vila Pfaffenhof u Litoměřic.
Cenná vila Pfaffenhof i nadále chátrá. Majitel o ni nejeví zájem

Investor měl však se stavbou víc starostí než radostí. „Při odkrývání starých částí stavby se vyskytlo několik problémů. Na jižní straně objektu stavbaři odhalili narušení základů, zpevnit ocelovými pruty museli rovněž věnce nesoucí krov budovy. To, spolu s vyhlášením protiepidemických opatření, mělo za následek vícepráce a prodloužení termínu dokončení stavby o více než půl roku. Kolaudace proběhla v září loňského roku,“ vysvětlil vedoucí odboru majetku města Terezín Róbert Czetmayer.

V současné době se čeká na výběrové řízení pro vybavení domu mobiliářem. Mezitím se došlo k rozšíření dohody města s Centrem studií genocid (CSG) Terezín o využívání prostor v patře domu. Zbývající část objektu obsadí městská knihovna se svými vzdělávacími projekty, případně další spolky a sdružení zabývající se kulturou.

Semináře i odborné konference

Ve Wieserově domě budou probíhat vícedenní vzdělávací programy, jednorázové semináře, mezinárodní odborné konference, sympozia a umělecká vystoupení. Pedagogické aktivity centra se zaměří na široké spektrum cílových skupin od žáků druhého stupně ZŠ po pedagogické pracovníky, studenty vysokých škol, představitele státní správy či diplomaty. Smyslem aktivit CSG je poskytnout návštěvníkům informační a znalostní zdroje o příčinách a důsledcích genocidního násilí a způsobech, jak mohou být genocidní případy zastaveny prostřednictvím politické a občanské činnosti.

Vizualizace ostravského mrakodrapu.
OBRAZEM: Ostravský dům po rekonstrukci podle Evy Jiřičné

Stejně jako jiné vzdělávací instituce i terezínské centrum je závislé na návštěvnosti, a tak jeho fotografické výstavy i trojrozměrné exponáty dosud instalované v dělostřeleckých kasárnách či další informace mohou zájemci zhlédnout na jeho webových stránkách.

Takto vypadal Wieserův dům v roce 2018:

„Předpokládáme, že své aktivity zahájíme v nových prostorách, až se v druhé polovině roku protiepidemická opatření uvolní. V první etapě sem chceme přestěhovat model koncentračního tábora Osvětim a také expozice, které se věnují jednotlivým genocidám a jež souvisí s naším vzdělávacím programem. V druhé etapě naplno zahájíme kulturně osvětovou činnost s využitím sálu Wieserova domu. Na konec letošního roku plánujeme první udělení ceny Karla Hanzy, cestovatele a novináře, který v meziválečném období navštívil Arménii a jako první popsal arménskou genocidu. Cenou budou každý rok oceněny osobnosti, které se podílejí na odhalování násilí ve světě,“ připomněl výkonný ředitel centra Šimon Krbec.

Centrum chce dál využívat projekt Vlak Lustig, který od roku 2012 zhlédlo několik tisíc návštěvníků a jehož symbolický vagon je umístěn na nádvoří dělostřeleckých kasáren. Po dvou odložených ročnících se na příští rok chystá s městem Terezín a místním Sokolem 6. Memoriál terezínské fotbalové ligy určený mladších žáků a žákyní.

Zámek v Chudobíně
Z velkých plánů sešlo. Zámek Chudobín dál hledá majitele

„K výročí 9. března, kdy byl v roce 1944 v koncentračním táboře Osvětim – Březinka vyhlazen Terezínský rodinný tábor, připravujeme výstavu fotografií interiérů památkově chráněných bývalých vojenských objektů, které na záchranu teprve čekají. Výstava nazvaná „SOS Terezín“ bude instalována na volném prostranství u Žižkových kasáren, jejichž zoufalý stav charakterizuje propadlá střecha. Výstava bude putovní, aby nejen v ČR, ale i v zahraničí apelovala na pomoc pro záchranu v Evropě unikátního vojenského stavitelství,“ doplnil Šimon Krbec.

Památka roku 2020

Další posun v záchraně některého z postižených objektů, kterými jsou Žižkovy kasárna, posádková nemocnice, zbrojnice, proviantní sklad a Kavalíru IV, by přišel v pravý čas, v příštím roce totiž uplyne 30 let od doby, kdy se Terezín stal městskou památkovou rezervací.

Nové společenské centrum vzniká v Úsilném v lokalitě Pod Kaštany.
Nová dominanta obce? V Úsilném vzniká moderní stavba ze dřeva a skla

Bývalá rezidence Kašpara Wiesera, hlavního dodavatele stavebního materiálu pro pevnost Terezín, byla postavena v letech 1784 až 1788. Majitel se později dostal do finanční tísně a objekt prodal vojenské správě, která jej nejprve využila pro ubytování nových osídlenců města, později jako důstojnické kasino. Dům sloužil armádě až do roku 1996, kdy byla ve městě zrušena vojenská posádka. Od toho roku začal chátrat.

Rekonstrukce Wieserova domu byla nominována do loňské soutěže Památka roku 2020 a jen o vlásek jí uniklo vítězství v krajském kole.