Vše vyšlo najevo ve chvíli, kdy si škola objednala likvidaci 80 kilogramů chemikálií dříve používaných k pokusům.

„Obecní úřad si u nás objednal likvidaci nebezpečného odpadu. Když pak chemikálie prohlížel náš odborník, na třaskavinu ihned upozornil,“ vysvětlil mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. Na místo byl okamžitě přivolán pyrotechnik z Brna. Ten si lahvičku i s nebezpečným obsahem odvezl k likvidaci.

„Žádné nebezpečí nehrozilo. Chemikálie byla velmi dobře skladována a řádně označena,“ upozornila jihomoravská policejní mluvčí Jana Šípková. Ředitel školy Bohumil Lála netuší, jak dlouho byla nebezpečná chemikálie ve škole skladována a k jakým pokusům sloužila.

„Jsem na škole 16 let a od té doby se žádné nové chemikálie nekupovaly. Problém s nebezpečnými látkami ale mohou mít i na jiných školách,“ podotkl Lála.

Ten upozornil na pečlivou práci učitelky chemie, která před časem prošla školením, kde dostala seznam látek, které smí v kabinetu mít. Ostatní musela nechat zlikvidovat, což přišlo obecní kasu asi na tisíc korun.

Co je kyselina pikrová
Kyselina pikrová (2,4,6-trinitrofenol, angl. zkratka TNP) je žlutá krystalická látka. Je málo rozpustná ve vodě a má silně hořkou chuť. Exploduje prudkým přehřátím na vysokou teplotu nebo iniciací rozbuškou. Její soli jsou však silnými výbušninami, stejně jako ztuhlá tavenina (ekrazit).