Jen v Jihlavě je do tohoto procesu zapojeno 13 hasičů, kteří se průběžně střídají. Velitel družstva profesionálních hasičů v Jihlavě Jaromír Poul byl jedním z nich.

Jíte pořád ještě kuřecí maso, nebo jste na něj zanevřel?
Neodradilo mě to. My jsme s tím prakticky nepřišli do styku. V podstatě jsem „nepotkal slepici.“ Ale patří to k životu. To je to samé, jako kdyby po nemoci šílených krav nikdo už nejedl hovězí maso. To bychom za chvilku nemohli jíst nic.

Kolik lidí se zásahu proti ptačí chřipce účastnilo?
Z územního odboru Jihlava bylo nasazeno šest lidí. Střídali jsme původní odřad, který tam byl také v šesti lidech. Strávili jsme tam celkem 36 hodin. První dvě noci jsme jeli nonstop, vyšetřil jsem si asi jen hodinku na spánek.

Pojedete ještě do této postižené oblasti?
Budeme se vracet, ale teď už jen po čtyřech lidech. Pojedu tam ještě minimálně dvakrát. Zrovna ve středu ráno odjíždím.

Podle čeho se volí, kteří hasiči se zásahu zúčastní?
Určí nás. Nemohla jet třeba služba, která sloužila. Vybírají nás podle toho, koho seženou na telefonu a kdo je se vším důkladně seznámen. Neměli bychom odmítnout. Pokud máme například dovolenou, je možné se nějak domluvit. Ale říct, že tam nechci jet, není prakticky možné.

Co jste měli na starosti?
Měli jsme na starosti dekontaminaci osob. To znamená, že jsme lidi, kteří vynášeli kuřata do připravených kontejnerů, dekontaminovali pomocí sprchy s dezinfekcí, když odcházeli z nebezpečné zóny do čisté. Pomáhali jsme také kontrolovat vcházející, jestli jsou vhodně upravení a připravení.

Byli jste i u toho, když se ptáci usmrcovali?
Jihlavští hasiči se neúčastnili přímo „vybíjení ptáků.“ Ale hasiči z ostatních okresů Vysočiny uhynulá zvířata sbírali.

Jaký je to pocit účastnit se něčeho takového?
Je to prostě práce. Nevadilo mi to. Jsou to zkrátka nutné věci, se kterými se nedá nic dělat. To si člověk nemůže připouštět. Většina lidí se na to snaží nemyslet a přistupovat k tomu pragmaticky, jako k holé práci.

Objevily se podle vás v tisku ohledně usmrcování zvířat nějaké zkreslené informace?
Nejde o žádné trápení zvířat, jak to v jedné televizi prezentovali. Lidi si nedovedou představit, co se uvnitř děje. Někdo potom odvysílá nějaký záběr v televizi, který tu situaci naprosto zkresluje. Je to vytrhnuté z kontextu a všichni si myslí, že tam zvířata trápíme. Ale není to pravda. Lidé se snaží pomoct co nejrychlejšími prostředky. Je to lepší jak pro ně, tak pro ty ptáky, aby se zbytečně dlouho se netrápili.