Zelenka se před soudem přiznal, že si pamatuje pět pacientů, kterým heparin píchl.
„Lahvičky s heparinem byly na oddělení volně přístupné v lékárně. Neevidovaly se. Pokud se lahvička načala, byla umístěna do ledničky,“ začal svůj proslov Zelenka.
„Odtud jsem bral dávky, které jsem pak natáhl do stříkačky, a šel k lůžku pacienta, kde jsem mu to píchl do centrální žíly,“ popsal.
„Kolik heparinu jste jim píchal?“ ptal se soudce Jiří Vacek. „Používal jsem pětimililitrové injekční stříkačky,“ odpověděl na dotaz soudce. Toho dále zajímalo, kam si stříkačku dal: „Neschoval jste ji do pláště?“ „Ne, to ne, držel jsem ji normálně v ruce,“ reagoval. „Nemusel jste se nějak schovávat, aby vás kolegové neviděli?“ ptal se dál soudce.

Více již dnes v trafikách nebo v internetových novinách e-paper