V kostele, který patří mezi nejvýznamnější památky regionu, je toho k vidění víc. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí krovu a pláště střechy hlavní lodi. V rámci oprav vznikly v podkroví i nové lávky a osvětlení, takže kromě kostelní věže si lidé můžou prohlédnout i prostor pod střechou. Svatojakubský kostel nabízí i nový průvodcovský okruh a novou expozici zaměřenou na historii kostela.

Precizní řemeslo podpořily fondy EU

Poškozené dřevěné části opravili tesaři bez použití kovových spojů, pálené glazované střešní tašky z roku 1904 nahradily nové, které jsou téměř k nerozeznání od těch víc než stoletých. Na opravu bylo použito zhruba 110 krychlových metrů převážně smrkového řeziva a okolo osmdesáti tisíc bobrovek k výměně pokrytí střechy. Řemeslně náročnou rekonstrukci za víc než třicet milionů korun podpořily z velké části fondy EU ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jakub stojí v Jihlavě od vzniku města

Stavba chrámu souvisí se vznikem královského horního města Jihlavy v polovině třináctého století. Vysvěcený byl gotický kostel v roce 1257 a jméno nese právě po patronovi horníků. V roce 1523 kostel vyhořel při velkém požáru celého města a jeho opravy trvaly dalších čtyřicet let. Od roku 2008 je kostel svatého Jakuba Většího národní kulturní památkou. Vyhlídkový ochoz je na starší severní věži ve výšce čtyřiceti metrů, celá věž je vysoká 63 metrů. Mladší a nižší jižní věž vznikla až v patnáctém století, je v ní zavěšený zvon Zuzana vysoký 182 centimetrů a vážící přes sedm tun ‒ Jihlava se tak po Olomouci může chlubit druhým největším zvonem na Moravě.

O rekonstruovaný kostel je zájem

„V letošním roce, kdy jsme zpřístupnili krov až v květnu, bylo zatím registrováno více než sedm tisíc návštěvníků,“ potvrzuje velký zájem o prohlídku kostela Norbert Dostál, z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, které kostel patří. Před rokem to přitom byla zhruba polovina. Během Vánoc v kostele proběhnou vánoční bohoslužby na Štědrý den a první i druhý svátek vánoční.

Akce o Vánocích
S ohledem na epidemiologickou situaci byly uvažované adventní aktivity ve svatojakubském kostele zrušeny. Přesto existují dva způsoby, jak se do kostela podívat. Buď v rámci běžných bohoslužeb, které probíhají denně: konkrétní hodiny najdete na webu www.svjakub.cz/bohosluzby. Kromě nich jsou v plánu i vánoční bohoslužby 24. 12. v 16 a 23 hod. a ve dnech 25. 12., 26. 12. a 1. 1. v 10.30 a 19 hod.
Druhou možností je vytvořit skupinu aspoň deseti lidí, pro kterou je možné po telefonické domluvě zorganizovat prohlídku kostela nebo vyhlídkové věže. Prohlídka kostela včetně historických krovů a vyhlídkové věže vyjde na stokorunu, děti, důchodci či studenti platí polovinu.

Další projekty IROP v regionu

Komunitní centrum Moravia v Třebíči / dotace 17 mil. Kč

Komunitní centrum Moravia v TřebíčiKomunitní centrum Moravia v TřebíčiZdroj: MMR

Přestavěním nevyužívaného kina vzniklo komunitní centrum, které nabízí prostory pro setkávání lidí, realizaci vzdělávacích aktivit nebo poskytování sociálních služeb, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby prorodiny s dětmi nebo sociální rehabilitace.

Vzdělávací a výcvikové středisko záchranářů/ dotace 68,4 mil. Kč

Vzdělávací a výcvikové středisko záchranářůVzdělávací a výcvikové středisko záchranářůZdroj: MMR

Stavba nové dvoupodlažní budovy o 80% zvýšila do té doby nedostatečnou kapacitu pro školení a výcvik Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Je zde např. počítačová učebna, odborná učebna „matiman” s debriefingovou místností či odborná učebna dekontaminace. Ve výcvikové hale se nachází lezecká stěna a maketa vrtulníku pro nácviky práce v podvěsu.

Mateřská škola Za Branou, Pacov/ dotace 51 mil. Kč

Mateřská škola Za Branou, PacovMateřská škola Za Branou, PacovZdroj: MMR

Nová školka se skládá z hlavní budovy a pěti barevně odlišených pavilonů, ve kterých jsou herny, ložnice, šatny a umývárny. Kapacita školky je teď o pětinu vyšší, než nabízela nevyhovující budova, přístup je plně bezbariérový. V nových prostorech funguje více zájmových kroužků pro děti.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP v Kraji Vysočina:
- 9,2 miliardy korun
- 679 projektů
- 91km modernizovaných silnic II. a III. třídy
- 24 vozidel pro veřejnou dopravu
- 19 revitalizovaných objektů památek
- 27 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení
- a mnoho dalšího

IROP v Česku:
- 146 miliard korun
- 11 874 projektů
Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 24. 11. 2021.

Co je IROP?
IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se připravují na jaro 2022.

Zdroj: MMR