„Setkáváme se při tradičním ceremoniálu, nicméně za velmi netradičních podmínek,“ uvedl rektor vysoké školy Václav Báča ve svém projevu k absolventům. „Tradičně se naposledy setkáváme ve vztahu učitel a student, tradičně sdílíme radost s vašimi blízkými, tradičně skládáte slib. Poprvé se ale při této příležitosti setkáváme v nové posluchárně našeho výukového centra, poprvé je omezen počet vašich nejbližších, poprvé jsme se podrobovali testům, zachováváme rozestupy a nosíme roušky, abychom se mohli této příležitosti účastnit. Poprvé se setkáváme s ročním odstupem od ukončení vašeho studia, poprvé většina z vás dostává do rukou místo diplomu pamětní list, neboť diplom jste již potřebovali. Pevně věřím, že z těchto netradičních poprvé se nikdy tradice nestane,“ uzavřel Václav Báča.

Během dopoledního slavnostního aktu odpromovali absolventi oborů Aplikovaná informatika, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník. „Od doby, kdy jsme poprvé vstoupili na akademickou půdu uplynuly čtyři roky. Každý z nás přišel s jinými představami, ideály a cíli. Nikdo však jistě nezapomene na první přednášku, praxi či první zkoušku. Tehdy v prvním ročníku se nám ukončení studia zdálo vzdálené. Dnes po roce od složení státní závěrečné zkoušky tato slavnostní promoce završí naše úsilí,“ uvedl během svého projevu k přítomným hostům Bc. Michal Bouda, Dis., absolvent kombinované formy studia oboru Zdravotně sociální pracovník. V odpoledních hodinách následně převzali pamětní listy a diplomy z rukou akademických pracovníků také absolventi programů Cestovní ruch a Finance a řízení. Absolventi měli po promoci možnost se přímo na místě zaregistrovat do Klubu absolventů VŠPJ, a zůstat tak se svou alma mater i nadále v kontaktu.

Promoce letošních absolventů jsou plánovány na konec září tohoto roku. Diplomy během nich obdrží absolventi, kteří ukončili své studium letos v únoru, červnu a také ti, kteří se chystají ke státnicím v září. Celkem by se mělo jednat zhruba o 300 absolventů. Mezi 196 studenty, kteří při posledních státnicích v červnu ukončili své studium na VŠPJ, jsou nejenom čerství bakaláři, ale i 11 nových držitelů titulu Mgr. z oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Úctyhodnému počtu 10 nových magistrů tohoto oboru se přitom podařilo díky vynikajícím studijním výsledkům dosáhnout na červený diplom. Kromě nich obdrželo červený diplom také 16 nových bakalářů.

Vendula Marešová, VŠPJ