Každý rok před Vánocemi zabere postavení betléma zhruba jeden měsíc, využije se přitom plocha asi padesáti metrů čtverečních, spotřebuje se velké množství čerstvého mechu a kůry z lesa a postaví se zhruba tři sta šedesát ručně vyřezávaných figurek a k nim desítky domků včetně třiceti dřevěných zámků a hradů. Letošní betlém v kostele u Matky Boží v Jihlavě postavil Pavel Procházka.

Betlém je výsledkem dlouholeté práce celé řady lidových umělců. Nejstarší figurky vyřezával lodník Ambrož Khök, který se od dětství plavil po celém světě a věnoval se vyřezávání. Od něho pochází jesličky se Svatou Rodinou, Tři králové a jejich družina vyřezané z cedrového, mahagonového a jiných vzácných dřev. Druhou část Betlému vyřezávala rodina Boudných z Brtnice u Jihlavy. Od ní pocházejí hlavně figurky darovníků (Jihlavanů) připomínající jihlavské kroje; také figurky havířů s náčiním.

Postupně byl Betlém doplňován a upravován do dnešního stavu, zvlášť jihlavským malířem a řezbářem Franzem Pettanem, který také každoročně Betlém stavěl až do roku 1945; ten rovněž zhotovil Betlém i pro město Drážďany.

Udělat radost se podařilo. Děti zazpívaly koledy seniorům
Udělat radost se podařilo. Děti zazpívaly koledy seniorům

Pohádkový ráz zvyšuje ještě množství nejrůznějších hradů, zámků, zřícenin i chaloupek, které tvořila bohatá fantazie jihlavských stavitelů i umělců, především Gottfried Miksche, Hilarius Schindelka, Gustav Pfeifer, Jindřich Jindra, Jan a Gustav Pokorných, Karel Fischer a dalších. Mimo množství malých modelů má minoritský Betlém asi třicet velkých zámků a hradů, z nichž největší mají rozlohu 2 x 1 metr. Každý má množství věžiček a ornamentů, ve kterých jsou najednou všechny slohy. Renesanční ozdoby jsou sloučeny s gotickými oblouky, čínskými střechami a orientální nádherou. Mnohé modely jsou dělány podle skutečnosti. Modely domečků z březové kůry byly pořízeny od tehdejšího faráře P. Aloise Kadlece  (1964 – 1972).

Betlém má dvě soupravy kulis (pozadí). Buď „Palestina“, nebo „Středověká Jihlava“, které namaloval akademický malíř Gustav Krumm (1948 – 1951). Tyto soupravy se pravidelně střídají. V roce 1952 byly všechny figurky opraveny a omalovány akad. malířem G. Krummem. V této době, podle archivního zápisu P. Jaroslava Veselého, jihlavského rodáka, velkého betlemáře a celoživotního kaplana ve zdejším kostele, čítal Betlém kromě třiceti domků a hradů, 360 figurek s příslušenstvím: Svatá Rodina (3 P. Marie, sv. Josef, Ježíšek v jesličkách, 3 andělé, volek , oslík); Tři králové (2 soupravy, 19 průvodců, 6 koní, 4 velbloudi, 3 sloni); 109 darovníků, jihlavských občanů; 6 havířů s náčiním; 119 oveček; 54 krav; 20 hus a několik slepic.

První Betlém jako živou scénu Kristova narození připravil o Štědrém dnu v roce 1223 ve skalní jeskyni u italského města Brescia pozdější světec František z Assisi.

Radovan Daněk