Náměstí a ulice se vylidnily a na většině, zejména starších obyvatel, byly znát obavy a strach. Chod života ve městě se přizpůsoboval nařízeným opatřením. Po uzavřeni školy jsme, vzhledem k okolnostem, byli nuceni od šestnáctého března uzavřít i provoz mateřské školy.

V současné době díky dobré práci všech odborů městského úřadu zvládáme omezený provoz. Drtivá většina lidí se chová vůči svému okolí zodpovědně a snaží se minimálně vycházet ze svých domovů.

Dobrovolníci šijí roušky, které jsou k dispozici na odboru sociálních služeb i pro ostatní občany. Rovněž byla nabídnuta pomoc brtnickým seniorům, například pokud potřebují nakoupit.

Největší problém je asi pro všechny občany a zaměstnavatele stejný. Je to zásobování dezinfekčními prostředky, rukavicemi a rouškami. Doufáme, že v současné době jsou naše zásoby a přislíbené dodávky dostatečné.

Miroslava Švaříčková, starostka Brtnice
Jan Přibyl, místostarosta Brtnice