Nová Říše je obklopená lesy a obtékaná říčkou zvanou Vápovka, v níž se kdysi rýžovalo zlato a která brzy poté, co opustí Novou Říši, vtéká do Dyje. Minulost zde připomíná kostel a klášter. Klášter a kostel jsou svázány spojovací chodbou. Kostel je 45 metrů dlouhý, 12 metrů široký v lodi a 9 metrů v presbytáři. Vnitřní stěny kostela jsou zdobeny freskami Jana Lukáše Krackera z druhé poloviny 18. století. Bohatá a vkusná malířská výzdoba je vhodně doplňována umělecky hodnotným mobiliářem.

Procházkou lze jít i kolem rybníka s názvem Okrouhlík, podél říčky a nebo na kalvárii. Poznejte zákoutí Nové Říše ve vycházce Heleny Pryclové.