Celou hodinu jsme se takto učili a moc jsme se pobavili. A člověk si zároveň uvědomil, že lidé neupřímní si také nasazují masky, aby zakryli to pravdivé. Byl to hrozně zvláštní pocit. Mít před sebou studenta, kterého dobře znám. I jeho mimiku, výraz, nálady. A naráz je přede mnou ten samý člověk, ale bez toho všeho. A zírá na mě jen ten strnulý výraz tváře a hluboká tma v místě očí.

V sobotu se ve Staré Říši, stejně jako v mnoha dalších obcích, konal masopustní průvod. Vyšlo počasí a masek se sešlo hodně. Nechyběl ani starosta Zdeněk Svoboda s dcerou, kteří se přestrojili za ženicha s nevěstou.

Magdalena Křenková