Během pravidelných setkání se budeme zabývat velkým množstvím témat, která budou spojená s naším regionem. Zavítáme do historie, ale také do přírodních věd. Součástí programu budou i různé výtvarné aktivity a rukodělné činnosti. Kroužek povede edukátorka muzea Renata Kremláčková. Cena je pět set korun za pololetí.

Muzeum Vysočiny Jihlava