Nejprve se dětem představil duch H. Ch. Andersena, který jim povyprávěl o svém životě a rozsáhlém díle. Děti si také vyslechly pozdrav pana prezidenta Petra Pavla, který je v projevu nabádal ke čtenářství.

Program byl bohatý. Děti pracovaly ve skupinách, kde se aktivně účastnily hudební, dramatické, výtvarné a tělovýchovné činnosti.

Lidé v Jihlavě podpořili nemocné s roztroušenou sklerózou maratonem.
Zákeřná nemoc. Pacienti by měli dbát na pohyb, proto se v Jihlavě konal maraton

Navštívil je také Ženský pěvecký sbor Cantare pod vedením paní dirigentky Heleny Šimánkové za klavírního doprovodu paní Miluše Havlíkové. Děti poznávaly písničky z pohádek, které si zároveň se sborem zazpívaly a doprovázely je hrou na tělo.

Pohádky z dětských knih Eduarda Petišky dětem přečetl pan ředitel Václav Trnka, dále zástupci ředitele Hana Dvořáková, Miloš Vašata a paní učitelka Marta Šťastná, která jako první tuto noc na naší škole pořádala.

Na velikonoční výstavě v Polné si návštěvníci mohli domů odnést sváteční výzdobu.
Zajíci v nadživotní velikosti. Podívejte se, co vystavili v Polné

Nejvíce se děti těšily na noční vycházku po městě, která vedla až k poště, kde všichni zaslali pohlednici svým blízkým. Po návratu do školy byla pro děti připravena stezka odvahy. Tento poslední úkol před spaním bez problému zvládly. Po návratu do třídy se děti zachumlaly do svých spacáků a poslechly si pohádku na dobrou noc, kterou jim přečetly jejich třídní učitelky.

Po ránu již byl program volnější. Děti si zacvičily rozcvičku, mohly si namalovat obrázek, zazpívat písničky, podívat se na pohádku nebo zahrát společně hry. Akce se všem zúčastněným líbila a proběhla bez problémů. Děti odcházely plné dojmů a nadšení.

Děkujeme rodičům zúčastněných dětí a Základní škole Třešť za zajištění stravy v průběhu celé noci a rána.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jak to bude dál s mostem u Řehořova?

Zdroj: Deník/Martin Singr