Na kolekci se podíleli Lucie Aldorfová, Kamil Farkaš, Kateřina Kazdová, Daniel Mengler a Samuel Patkaň, které výtvarně vedly Dagmar Zelená a Helena Belatková.

Práce žáků jsou od 1. července vystaveny v Lidické galerii v obci Lidice, denně od 9 do 17 hodin, v listopadu do 16 hodin. Na webových stránkách výstavy jsou uveřejněny také fotografie expozice a všechny další informace o výstavě. Celkem se shromáždilo 11 200 výtvarných prací od dětí 72 zemí světa, odborná porota udělila 952 ocenění včetně 156 medailí.

„Letošní rok byl pro MDVV Lidice i pro většinu účastníků výjimečně náročný, přesto se účastníci s komplikacemi dokázali vyrovnat a do Lidické galerie dorazila celá řada velmi kvalitních prací. Lidickou galerii zaplnili roboti nejrůznějších technik a materiálů, výtvarná díla nabízející pohled dovnitř strojů i ta inspirovaná otázkami soužití pokročilých technologií s člověkem. Součástí výstavy jsou také díla věnovaná Karlu Čapkovi a slavným vynálezcům,“ uvedla kurátorka výstavy Táňa Válková.

Výstava Vodní kaple v nejužší uličce ve městě. Při deštích se bude měnit.
Výstava nasáklá vodou. To je expozice v nejužší uličce v Jihlavě

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších sedmdesáti až osmdesáti států světa.

V roce 2018 získala výstava významné ocenění GRATIAS AGIT (dříve Cena Jana Masaryka Gratias agit) od ministra zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. 

Aneta Hrdličková