Stejně tomu bylo v sobotu 25. ledna 2020 od půl druhé odpoledne. Ještě než v osm hodin večer dorazili dospělí návštěvíci, patřil sál Hostince u Vítkům těm nejmenším. Dětských návštěvníků se sešlo velké množství a profesionální duo hudebníků je dokázalo „vtáhnout“ do děje.

Stanislav Chalupník