Premiérové hry z počátku letošního roku v režii Anny Fencíkové s výraznou hudební spoluprací Milana Fugase Pindera a výtvarnou spoluprací Petra Lebrušky O malé hastrmance a Postel pro anděla, sklízí doposud velké úspěchy na všech štacích a získávají pro soubor nejen ocenění, ale také zcela nové zájemce z řady obcí. Letošní ocenění obou těchto her na divadelních festivalech, dokonce na národní přehlídce Sokolských divadel. Osobní převzetí Ceny pro soubor 21. září v Chlumci nad Cidlinou za dramaturgický výběr a herectví. Písemná i ústní ocenění her z řad diváků. Informace, že například na hře Postel pro anděla, která na Třešťském divadelním jaru získala cenu diváků, byli někteří diváci již třikrát a doporučují naše hry dalším. To vše je pro soubor nesmírně velkou potěchou, ale také velkým povzbuzením pro další činnost.

A že je činnost DS Jana Lišky v podzimní části letošního roku opět představeními přímo našlapána, o tom není pochyb. Důkazem je, že jenom během října a listopadu byly tyto hry kromě tradičních štací uváděny i v nových obcích, jako je Brtnice, Boskovštejn, Kravsko, Pavlov a Polná. Navíc má soubor ještě stále ve svém repertoáru loňskou hru Miroslava Plešáka nazvanou Jak rozesmát princeznu aneb ztřeštěná pohádka s písničkami, o jejíž uvedení je i nadále zájem.

Skalka nabízí přírodní prostředí na dosah od sídliště.
Žáci jihlavské ZŠ Otokara Březiny se starají o přírodu nejlépe v republice

Co se týká následně zimní části letošní sezony, ta je jako každoročně pro členy souboru tou nejnáročnější hereckou částí roku, která vyžaduje obrovský nápor nejen na čas, ale také na psychiku. Zvládnout v prosinci během čtrnácti dnů jedenáct divadelních představení, a to vedle studia či pracovních a osobních povinností, to věru není k závidění. Přesto se k tomu všichni aktéři her staví s velkou zodpovědností a s nadhledem, s touhou potěšit se tím, že mají možnost uspokojit velkou část dětského i dospělého diváka. A všem tak zpříjemnit čas očekávání těch nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc.

Pro zpříjemnění letošní předvánoční atmosféry připravil divadelní soubor pohádku Josefa Horáčka O čertovském křesle. Jedná se o pohádku s písničkami, ve které se malí i velcí diváci dozví nejen to, jak čerti pečlivě sledují svět, aby mohli potrestat každou nepravost, ale i to, že zlato a drahé kamení není to největší bohatství na světě. Divák se zcela určitě dozví, zda láska a dobro i přes všechny potíže dokáže zvítězit a zda se princezna Terezka přece jen dostane ke svému milému princi Jaroslavovi. Hra je uváděna opět v režii Anny Fencíkové ve spolupráci Milana Fugase Pindera a Petra Lebrušky.

Turnaj v Jihlavě
OBRAZEM: Chovanci psychiatrie vyhráli turnaj v piškvorkách

Premiéra vánoční hry O čertovském křesle se uskuteční 30. listopadu v 15.30 hodin ve Stonařově. Třešťský divák bude mít možnost hru zhlédnout 4. prosince v 8.15 a v 10.00 hodin, 5. prosince rovněž v 8.15 a v 10.00 hodin a 7. prosince v 15.00 hodin. Třešťská představení budou uvedena na domovské scéně v Sokolském domě. Hru budou mít možnost zhlédnout rovněž diváci 1. prosince ve 14.30 hodin v Hodicích a v 17.00 hodin v Mrákotíně, dále 8. prosince ve 14.00 hodin v Kulturním zařízení obce Cejle a v 17.30 hodin v Orlovně Kamenice u Jihlavy. Poslední předvánoční štací bude Mysliboř, kde je stanoven začátek představení na 15. hodinu.

Anna Fencíková, DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť