Postavičky vyřezal vynikající řezbář pan Musil z Jihlavy, který již není mezi námi. Jeho postavy,  svatá rodina, tři králové s velbloudy, andělská hudba, kozy, volci, osel a ovečky, tvoří základ našeho rodinného betlému. Ruinu chléva, stejně jako jednotlivé stavby a městečka vytvořil pan Kalný také z Jihlavy. Jsou inspirované biblickými městy i konkrétními stavbami, jako např. chrámem Nanebevstoupení na Olivetské hoře.

V betlému nesmí chybět ani tzv. špióni, dvě mužské postavy, které na ráhně nesou hrozen. Postavy jsou odrazem poslů, kteří Mojžíšovi zvěstovali nalezení zaslíbené země. Ty vyřezal známý třešťský řezbář s úžasným domácím betlémem pan Bukvaj. Z jeho dílny pochází i řada stromů a především druhá důležitá skupina postav tzv. divišů, pasáčků ovcí, kterým anděl zvěstuje narození spasitele.

Poslední skupinou jsou postavy z našeho prostředí - muzikanti, vinař z trakařem a vinným sudem nebo dva strejci s žebřiňáčkem, demižonem a dvěma rozvernými děvčaty (představují moje dcery, Aničku a Anežku), které vyřezal pan Hamták z Třešťě. Postavu houbaře vyrobil pan Bukvaj a velkého slona Petr Pánek že Znojma. A tak má betlém po více jak sedmi letech budování třiadvacet figur, andělskou hudbu, šest staveb a měst, patnáct zvířat a  sedmadvacet stromů.

Zdeněk Čižmář