Bývalému sportovci náleží čestné občanství za vynikající sportovní výsledky, kterých dosáhl coby bývalý československý hokejový útočník a trenér, a také za rekordní počet odehraných zápasů v rámci československé hokejové reprezentace. „Už když jsme byli s bráchou malí kluci, učila nás maminka za všechno děkovat. A já na to pamatuji i teď, proto vám všem děkuji,“ řekl po převzetí Čestného občanství z rukou náměstka primátora Radka Popelky Jiří Holík. Připsal si 319 startů, ve kterých vstřelil 132 gólů. V roce 1999 byl uveden do Síně slávy mezinárodní hokejové federace a v roce 2016 získal i nejvyšší ocenění kraje.

Zdroj: Youtube

Společně s ním byla oceněna také Marie Bohuňovská. Té zástupci Jihlavy udělili v rámci zahájení festivalu Mahler Jihlava 2023 - Hudba tisíců ve velké gotické síni jihlavské radnice Cenu města Jihlavy za dlouhodobé aktivity v oblasti kultury a vzdělávání. Založila například Spolek pro navrácení sochy T. G. Masaryka do Jihlavy, iniciovala sbírku na památník 17. listopadu Klíče, přivedla do Jihlavy projekt Příběhy našich sousedů, jako dobrovolník pomáhá jihlavské pobočce Konfederace politických vězňů a Jihlavu také zařadila do projektu Poslední Cesta.

Zdroj: Youtube

Zástupci města předávali ve čtvrtek 18. května také Cenu Rady města Jihlavy, a to Jiřímu Varhaníkovi za dlouholetou vysoce kvalitní propagaci kulturně společenského dění Jihlavy, Rostislavu Dvořákovi za osobní přínos k rozvoji podnikatelského prostředí ve městě a Marku Zemínovi za dlouholetou mimořádnou práci na činnosti a rozvoji Sboru dobrovolných hasičů Bedřichov.

Čestné občanství
Čestné občanství je nejvyšší pocta, kterou může město Jihlava udělit.  Čestné občanství uděluje Zastupitelstvo města Jihlavy za zcela mimořádné zásluhy ve všech oblastech lidského působení. Čestné občanství lze udělit fyzické osobě, a to nejen občanovi ČR, ale i cizímu státnímu příslušníku nebo osobě bez státní příslušnosti. Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.
Každý oceněný obdrží z rukou primátora nebo jím pověřené osoby listinu o udělení čestného občanství opatřenou znakem města Jihlavy, symbolické vyjádření ocenění v podobě investičního stříbra o váze 1000g v přibližné hodnotě 20 000 Kč. Je-li čestné občanství udělováno in memoriam, finanční odměna se nevyplácí. Udělování čestného občanství se koná zpravidla při slavnostních příležitostech.    

Lidé si na dni s ICOMem mohli vyzkoušet řízení kamionu i autobusu.
Zájemci vyzkoušeli řídit kamion. Podívali se i do retroautobusu

Cena města Jihlavy
Cenu uděluje Zastupitelstvo města Jihlavy fyzickým a právnickým osobám za dlouhodobě významný přínos pro město Jihlava. Cenou města může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení.
Každý oceněný obdrží z rukou primátora nebo jím pověřené osoby pamětní list, symbolické vyjádření ceny v podobě investičního stříbra o váze 500g v přibližné hodnotě 10 000 Kč. Ceny jsou zpravidla předávány při slavnostních příležitostech.

Chráněná sýpka se v Jihlavě otevřela lidem.
FOTO: Silo v Jihlavě ožilo. Lidé se podívali do míst, kam se běžně nechodí

Cena Rady města Jihlavy
Cenu uděluje Rada města Jihlavy fyzickým a právnickým osobám za významný přínos pro město Jihlava spočívající zejména v činnosti vedoucí k rozvoji města Jihlavy nebo jeho propagaci, za ekonomický přínos, za aktivity v mezinárodním měřítku, za významné ovlivnění veřejného dění, za výrazný počin v daném roce, a dále u příležitosti životního jubilea, čestným návštěvám města apod. 
Každý oceněný obdrží z rukou primátora nebo jím pověřené osoby pamětní list, symbolické vyjádření ceny v podobě investičního stříbra o váze 250g v přibližné hodnotě 5 000 Kč. Ceny jsou zpravidla předávány při slavnostních příležitostech.