Klientky barvily vajíčka, a klienti pletli mrskačky. Pravidelně jsme se věnovali zvykům a tradicím, které se vážou k jednotlivým dnům od Květné neděle do Božího hodu velikonočního. Nechyběla velikonoční mše – o setkání s panem farářem je mezi klienty velký zájem. A domov i jeho areál jsme vyzdobili, aby procházka na sluníčku byla ještě příjemnější. Svátky jara jsme si příjemně užili.

ANDREA ŠEREDOVÁ, Integrované centrum sociálních služeb