V některých třídách proběhly speciální intervenčních programy v situaci nepříznivého klimatu ve třídě, řada učitelů využila možnosti individuálního poradenství. Další z pedagogů se účastnili celkem sedmi supervizních setkání, pro školní metodiky prevence se uskutečnily 2 sdílející a vzdělávací setkání.

Za anonymní statistikou se skrývá pestrá škála konkrétních tváří, situací, nálad, řešení potíží i sdílení radostí. A také mnohahodinové přípravy, reflexe a inovace programů. Při práci s dětmi vnímáme setrvalý přesun řešení nefunkčních vztahů do kyberprostoru a nutnost podpory duševního zdraví.

Vzpomínkové setkání vypravilo na cestu v parku desítky lodiček.
Vzpomínkové setkání vypravilo na cestu v parku Gustava Mahlera desítky lodiček

Pracovníci DOKu proto prošli dalším odbornými kurzy, a vzdělávání v oblasti klimatu třídy také sami realizovali s pozitivní odezvou učitelů. Aktivity centra stejně jako zajímavé odkazy sdílíme na nově zřízeném fb profilu.

Při plánech do příštího školního roku tradičně bojujeme s finanční nejistotou a převisem zájmu ze strany škol. Přesto do něj vyhlížíme s optimismem a neustáváme v rozvíjení nových témat, např. poruch příjmu potravy, nebo nových projektů jako je rozvojová skupina pro děti.

Romana Kubů
Centrum primární prevence DOK