Naštěstí o něm věděl i Daniel Lyčka (předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku) a zasadil se o jeho znovuobnovení. Se svými přáteli vyčistil prostor bývalého zámečku od náletových dřevin a zahájili záchranné práce na zbytcích stavby. V současné době Spolek instaloval novou informační tabuli o historii zámečku, má zde být instalován i betonový 3D model stavby a toto významné místo  bude začleněno do nově vzniklé turistické trasy. Historikovi Danielu Lyčkovi a jeho Spolku patří  velké poděkování za jejich úsilí, jehož cílem je obnovit zámeček v celé jeho původní kráse.

Miloš Rufer