Podle zákona o ochraně přírody a krajiny patří tato rostlina mezi zvláště chráněné druhy, takže je zakázáno ji trhat nebo ji jakýmkoliv způsobem ničit. Návštěvníci, kteří do oblastí zavítají nesmí scházet z vyznačených cest. Bledule jarní kvetou asi tři týdny, záleží ale na nadmořské výšce jednotlivých území.

Kromě bledulí je les Jechovec zajímavý i díky volně napadaným stromům a ostatnímu porostu.

Krásu Jechovce nabízíme ve fotografiích Ladislava Plavce, který tam v minulých dnech zavítal.