Děkujeme pekárnám a pekařstvím za výborné koláče, děkujeme jihlavským firmám, které nám umožnily uskutečnit sbírku ve svých prostorách a všem jejím zaměstnancům, kteří přispěli. Děkujeme Nemocnici Jihlava za umožnění sbírky ve svém areálu a všem zaměstnancům, pacientům a návštěvníkům, kteří přispěli.

A v neposlední řadě děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s organizací sbírky, našim stálým dobrovolníkům, kteří pomáhají při nejedné akci, ale také studentům OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava (obor praktická sestra), kteří se letos do sbírky aktivně zapojili.

Díky patří i našim zaměstnancům, kteří pomáhali i nad rámec své pracovní náplně a pracovní doby.

Nestihli jste přijít ke stánku? Nevadí. Můžete podpořit Bárku – domácí hospic on-line platbou na stránkách charity nebo bankovním převodem do 31. října 2020.

RADKA BĚHALOVÁ, Oblastní charita Jihlava