Cílem je najít cestu důvěry, odvahy a vzájemného porozumění mezi člověkem a koněm. Výcvik koně je zaměřený na překážky a záludnosti přírodního charakteru. Jezdec se snaží ve spolupráci s koněm získat pocit jistoty a bezpečí při překonávání přírodních nástrah. Ve finále se kůň naučí používat vlastní hlavu a sám bude v přírodě nalézat řešení obtížných situací.

Tažní koně se v Třešti se svými vozataji utkali v trojboji.
Siláci, co utáhnou i deset chlapů. V Třešti se předvedli chladnokrevníci