V Řídelově stříká voda z trysky na šípkový keř, kde vzniká i několik metrů široký monument. V Lovětíně se o ledopád rovněž stará tryska, která ledový útvar vytváří na bříze a ve Lhotce v tábořišti jsou zdrojem trysky z umývárny. Všem těmto ledopádům tedy pomohla lidská ruka.