Druhý ročník plesu uspořádalo pět spolků. Divadlo A.D. Stonařov, SDH Stonařov, Senioři Stonařov a okolí, Sokol Stonařov a Spolek rodičů ZŠ Stonařov. Zástupci spolků utvořili dva týmy červených a modrých po pěti lidech (vždy z každého spolku jeden) a mezi sebou se bavili a inspirovali soutěží Máme rádi Česko. Otázky a úkoly se vztahovaly ke Stonařovu. Soutěžící s publikem a kapelou hráli a zpívali. Na plese nechyběla ani hodnotná tombola o zajímavé ceny.