Ani v dubnu jsme nezaháleli. I letos proběhla výsadba stromků na ještě neosázenou část remízu kousek od Štockého rybníka (po levé straně ve směru na Štoky). Součástí revitalizace tohoto remízku bude mimo výsadby stromků ještě oprava a vyhloubení zanesené tůně, která bude v budoucnu sloužit jako zdroj vody a přírodní napajedlo pro zvěř a ostatní živočichy. Jde o další menší část plánované činnosti našich členů, která ale bude mít jako celek velký přínos pro přírodu.

Kamil Jakoubek, Myslivecký spolek Dobronín