Kontrast přibližují historická fakta i díla významných českých tvůrců i zcela neznámých amatérských autorů se zkušeností s duševním onemocněním. Díla Milady Schmidtové Čermákové, Jindřicha Štyrského a Josefa Váchala ze sbírek OGV v Jihlavě vstupují do dialogu s pracemi pacientů, které vznikaly během arteterapie, nebo v rámci podpůrného procesu tvorby v keramické dílně.

V neděli je v galerii otevřeno od 10 do 18 hodin.