Jiřičky nevyhledávají vnitřní části budov, ale jejich obvodové venkovní stěny. Proto hnízdí na balkónech, nad okny a pod různými výčnělky na fasádách obytných budov a na průmyslových a zemědělských stavbách.

Jiřička obecná je menší než vlaštovka a je převážně černobílá. Pouze černý vrch hlavy, krku a hřbetu zdobý modrý lesk. Na rozdíl od vlaštovky má také mnohem kratší ocas a výrazně bílý kostřec, což je spodní část zad mezi křídly a ocasem. Právě proto ji na Slovensku říkají belorítka. Prohlédnout si ji můžete na videu: https://youtu.be/HgjJunYiG2I

Jiřičky patří k našim nejběžnějším druhům. Přesto je může ohrozit ubývání hnízdních příležitostí a úbytek potravy, tedy hmyzu. Každoročně k nám přilétají kolem svátku svatého Jiří a podle toho dostaly i své zvláštní jméno od našich předků.

Koordinátorka pomáhá mladé rodině v nesnázích.
Vyrostla v dětském domově, teď kvůli koronaviru nemá práci

V letošním roce jiřičku obecnou Česká společnost ornitologická vybrala za ptáka roku 2020. Právě proto, že si zaslouží naši pomoc a ochranu. Svévolné odstraňování hnízd není dle zákona o ochraně přírody přípustné. A to ani na podzim nebo v zimě, kdy jsou jiřičky v Africe.

Potřebujeme-li z nějakého důvodu hnízda odstranit, například pokud chceme opravovat fasádu či vyměnit okna, je třeba s dostatečným předstihem požádat orgán ochrany přírody o udělení výjimky. V případě jiřiček je to úřad obce s rozšířenou působností.

Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku

!!!VÝZVA ČTENÁŘŮM: MÁTE FOTKU JIŘIČKY NEBO DALŠÍCH PTÁKŮ A ZVÍŘAT? ZAŽILI JSTE NĚCO ZAJÍMAVÉHO NA PROCHÁZCE PŘÍRODOU? PODĚLTE SE O TO S NAŠIMI ČTENÁŘI. JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ PRO ZASLÁNÍ VAŠEHO PŘÍSPĚVKU NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VAŠEHO DENÍKU.