„Jsem rád, že našim dobrovolníkům poděkovali významné osobnosti z Jihlavy a Kraje Vysočina. Je to pro kolegy jistě pocta a hnací motor do uskutečnění dalších dobrovolnických hodin. A je to zároveň i motivace pro další potenciální dobrovolníky,“ uvedl Roman Mezlík, hlavní koordinátor dobrovolníků Oblastní charity Jihlava.

Celý slavnostní večer se odehrával v přátelské atmosféře, k čemuž přispěla i kapel SpazierGang a sympatická moderátorka Hela Dvořáková. „Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci DOBROCHA 2023, ale především vedení města Jihlavy a VŠPJ, kteří akci podpořili a umožnili realizovat kvalitou odpovídající program,“ s povděkem dodal organizátor Dobrocha Mezlík.

Soutěž středoškolských kuchařů opět ovládly týmy z Vysočiny.
Trophée Mille. V prestižní kuchařské soutěži se blýskly týmy z vysočinských škol

V jednom z projevů zaznělo, že Česká republika má v porovnání se západní Evropou co dohánět v rámci počtu dobrovolníků. To okomentoval hlavní koordinátor dobrovolníků slovy: “V případě, že máte kapacitu ve svém volném čase a chcete bez nároku na výdělek efektivně naplnit svůj čas a pomoci jakýmkoliv způsobem někomu druhému, stačí navštívit naše webové stránky www.jihlava.charita.cz konkrétně rubriku CO DĚLÁME – Dobrovolnictví a kontaktovat nás.“

Poděkovat a předat ceny dobrovolníkům z Jihlavska přišli i Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina; Petr Ryška, primátor města Jihlavy; Radek Popelka, náměstek pro odbor sociálních věcí; Václav Báča, prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava a Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava.

Benefiční koncert pro dobrou věc ve Stonařově byl nabitý hvězdným programem.
Hvězdná benefice. Do Stonařova dorazila Anna Slováčková i Jakub Smolík

Seznam oceněných DOBROCHŮ

DOMÁCÍ HOSPIC BÁRKA

1) Ing. Libor Kovář

• Činnost, kterou dobrovolník vykonává - Ozvučení akcí domácího hospice Bárka

• Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 25 hodin

2) Lukáš Hrdina

• Spolupráce s domácím hospicem Bárka při organizování akcí, např. Běh pro Bárku, koncerty, fotografování akcí…

• 80 hodin

3) Barbora Hrdinová

• Organizační práce na Běhu pro Bárku, Koláč pro hospic - Bárku, Tříkrálová koleda, pomoc při pořádání koncertu pro Bárku

• 25 hodin

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA – CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE

CIZINCŮ PRO KRAJ VYSOČINA

4) Tereza Kejvalová

• Dlouhodobá pomoc Ukrajincům v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině.

• 150 hodin

Kapela Vosolit!
Kapela Vosolit! pokřtí druhé album. Hostem akce bude Karel Kahovec

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

5) Martina Janečková

• Péče o klienty s mentálním a kombinovaným postižením

• 10 hodin

6) Stanislava Neubaurová

• Péče o klienty s mentálním a kombinovaným postižením

• 48 hodin

FABIOLA JIHLAVA - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

7) Bohdana Čarková

• Doučování klientů Fabioly

• 57 hodin

FARNOST LUKA NAD JIHLAVOU

8) Václav Kolouch

• Pomoc při organizování akcí Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic, Farní den, Misijní neděle,

vedoucí táborů a schůzek dětí a mládeže

• 333 hodin

Veganské hody se letos konaly na Sile v Jihlavě.
Silo Jihlava získalo prestižní ocenění. Na bývalé sýpce bylo letos pořádně živo

KRAJSKÝ ÚŘAD

9) Mgr. Jana Němcová

• Dobro-dny krajského úřadu

• Cca 100 hodin

10) Pavla Pojerová

• Různé práce a společné akce krajského úřadu Kraje Vysočina, např. Čistá Vysočina, trhání bylin, úprava záhonů, drhnutí bylin v zámecké zahradě v Jaroměřicích n/Rok 2x, úprava zeleně v ZOO Jihlava, odklízení lesního porostu pro potřeby, venkovní pobyty dětí v Chaloupkách u Brtnice

• 20 hodin

NEMOCNICE JIHLAVA

11) Alena Kozloková

• Pojízdná knihovna na ortopedicko-traumatologickém oddělení

• 40 hodin

12) Květa Přibylová

• Zpěv v klubu geriatrie

• 20 hodin

13) Václava Šusterová

• Canisterapie s fenkou Arwen na onkologickém oddělení, na geriatrii,

• 45 hodin

Kapr, který vážil přes pětadvacet kilogramů.
Přes pětadvacet kilo. Čtenář Deníku z Vysočiny se pochlubil obřím kaprem

DS STŘÍBRNÉ TERASY JIHLAVA, O. P. S.

14) Zdeněk Stejskal

• Četba s herci HDJ pro seniory

• 8 hodin

15) Anna Magdaléna Novická

• Povídání, čtení, rébusy, křížovky, doprovod na společenské akce domova apod.

• 45 hodin

VODOMÍLEK JIHLAVA Z.S.

16) Ing. Lada Kořínková

• předsedkyně spolku, připravuje tréninky a trénuje hendikepované plavce, doprovází

hendikepované plavce na závody, školí asistenty hendikepovaných plavců

• 150 hodin

17) Ing. Ivana Bambulová

• dobrovolnická práce pro spolek Vodomílek. Ivaninou parketou je hlavně trpělivá práce při rehabilitačním plavání s dospělými po úrazech a s dětmi s pohybovým hendikepem.

• 150 hodin

SENECURA SENIORCENTRUM TELČ s.r.o.

18) Karolína Plešková

• Pomáhá realizovat aktivity pro klienty

• Cca 300 hodin

Krajské kolo Logické olympiády se konalo v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ocenění kategorie A.
Krajské kolo Logické olympiády přivítalo nadané studenty i z Jihlavy