Jak moc potřební dobrovolníci jsou, ukázala první vlna pandemie Covid-19. Bez lidí, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas ve prospěch ostatních, bychom spoustu věcí nezvládli. Ušily se stovky tisíc roušek, roznesly se tisíce nákupů. Fungovala spolupráce měst a obcí s neziskovým sektorem a pomáhalo se všem, kteří pomoc potřebovali – nemocným, hendikepovaným, osamělým lidem i sociálně slabým rodinám. Přitom nejde jen o činnosti spojené s koronavirovou dobou. Fotografie zachycují několik příběhů dobrovolnických aktivit z různých koutů našeho kraje. (tz)