„Cílem jihlavské Charity je rozdělování roušek zdarma lidem sociálně vyloučeným, kteří nemají peníze na pořízení vlastních ochranných pomůcek.“, sdělila Michaela Kulhánková, vedoucí terénních pracovnic SOVY.

Chirurgické roušky jsou určené pro potřebné v nejrůznějších sociálních skupinách. Oblastní charita Jihlava poskytuje široké spektrum sociálních služeb, a tak roušky budou rozdávány například osobám ohroženým sociálním vyloučením, kterým pomáhá Záchranná síť (charita.cz)a terénní pracovnice Terénní programy SOVY (charita.cz), nebo klientům Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (charita.cz), respektive dalším lidem využívající preventivních služeb a charitní péče Naše služby (charita.cz).

Marek Mašát, Oblastní charita Jihlava