Sešli se v jedenáct hodin a poté za doprovodu muzikantů navštívili milé sousedy, kteří jim přichystali koblížky a další občerstvení. Obejít všechny na vsi trvá většinou do osmnácté hodiny. Následné maškarní veselí pokračuje v místní hospodě.

Slovo masopust vzniklo z románských jazyků, italské slovo carnevale doslovně znamená opustit maso. V dnešní době značí masopust období od Tří králů do Popeleční středy.

Začíná tedy po vánočních svátcích a končí nepravidelně, protože Popeleční středa vychází každý rok na jiné datum. Na Popeleční středu navazuje postní období dlouhé čtyřicet dní a po něm následují Velikonoce.

Martina Pokorná