Základní škola Otokara Březiny Jihlava spolupracuje se spolkem Mokřady, ochranaa management od roku 2016. Během této doby se žáci naší školy zapojili do různých aktivit souvisejících s péčí o krajinu. Jednou z nich je budování tůní pro obojživelníky.

Vše začalo tím, že nás pan Maštera oslovil, zda bychom se nechtěli zapojit do vybudování první mokřadní učebny v Jihlavě u rybníčku Kalvárie přímo u naší školy. Díky žákům osmého a devátého ročníku vznikly postupně dvě tůňky, které od té doby využíváme při výuce přírodovědy na prvním stupni a přírodopisu na druhém stupni. Práce děti bavila, mnoho z nich si vyzkoušelo poprvé ve svém životě práci s rýčem, pilkou a lopatou.

Na jaře 2017 vykopali žáci páté a šesté třídy vlastními silami další dvě tůňky na Lesnovských mokřadech. Zjara roku 2018 a opětovně na jaře 2019 jsme s dětmi z badatelského kroužku při naší škole vykopali během víkendových akcí další tři tůňky pro obojživelníky v lokalitě Uhřínovice nedaleko Brtnice. Na tuto akci jsme přizvali i přírodovědný kroužek z Prahy, se kterým spolupracujeme. Všechny tyto tůňky se kopaly opět ručně.

Na podzim 2018 jsme se zúčastnili akce spolku Mokřady pro veřejnost, kde si děti z badatelského kroužku vyzkoušely hloubení tůněk pomocí malého rypadla. O letošních letních prázdninách jsme ve volném čase s několika dětmi z badatelského kroužku chodili opakovaně shrabávat louky a stahovat na plachtách pokosenou trávu, rákos a další rostliny na podmáčených pozemcích na Lesnovských a Popických mokřadech. Díky tomu jsme podpořili biodiverzitu na těchto přírodovědně cenných lokalitách. Kromě toho jsme se zapojili do monitoringu kvality vody ve Stříbrném potoce a v tůních na Lesnovských mokřadech. Několikrát ročně je během volných dnů navštěvujeme a se zájemci z badatelského kroužku provádíme přístrojová měření a přitom zároveň dokumentujeme výskyt různých obojživelníků, plazů a hmyzu.

A že se děti díky tomu hodně naučily, dokumentují úspěchy našich žáků v přírodovědných soutěžích. Největšího úspěchu jsme dosáhli letošním obhájením prvního místa v krajském kole soutěže Zlatý list a reprezentací našeho kraje v národním kole této soutěže, odkud jsme si odvezli letos celkové páté místo, ale zároveň první místo v ocenění vykonané práce pro přírodu. Naše činnost se totiž neomezuje jen na blízké okolí Jihlavy, nýbrž spolupracujeme i s dalšími organizacemi, takže během roku vyjíždí děti z badatelského kroužku ve svém volném čase o víkendech pomáhat přírodě po celé republice.

Co se týče mokřadní učebny Skalka, do jejího budování jsme se přímo nezapojili, protože se tu pracovalo s potenciálně kontaminovaným bahnem, takže jsme nebyli přizváni. Byli jsme ale pozváni na slavnostní otevření, kterého jsme se se žáky i zúčastnili. Tuto novou mokřadní učebnu máme od naší školy trošku z ruky, proto pro běžnou výuku využíváme naši mokřadní učebnu Kalvárie před školou.

Na Skalce jsme se ale byli již podívat se zájemci z badatelského kroužku a líbilo se nám, jaký tu příroda za půl roku udělala velký pokrok. Plánujeme, že zařadíme návštěvu Skalky do náplně výuky přírodovědně-zeměpisného semináře našich deváťáků, kde se snažíme, aby výuka probíhala co nejvíce přímo v terénu. Děti tento přístup oceňují, výuka venku je baví, a získávají tak k přírodě nejen vztah, ale začínají chápat současné děje a změny životního prostředí okolo nich v souvislostech a uvědomují si nutnost změn v současném využívání krajiny. A to si myslíme, že je pro ně mnohdy důležitější než teoretické znalosti ze školních lavic.

Mokřadní učebny jsou skvělé v tom, že se v nich děti učí poznávat a určovat živé organismy přímo v terénu, že je vidí na vlastní oči a mohou sledovat jejich přirozené chování, skutečnou velikost živočichů a jejich zbarvení. Obrovskou výhodou je ale i možnost pozorování vzájemných vztahů mezi nimi. To je vždy lepší než obrázek v učebnici, navíc je taková výuka spojená s prožitkem a dochází k lepšímu upevnění znalostí. A pokud se výuka ve vyšších ročnících zasadí do souvislostí, může učebnu využít například i učitel fyziky, chemie a dalších předmětů až po výtvarnou výchovu. Jsme rádi, že naše škola tuto příležitost má.

Mgr. Jana Waldhauserová, koordinátor environmentální výchovy na ZŠ Otokara Březiny, Jihlava