Představuje různé typy chování, které se pohybují na škále od extrémních projevů chování „běžného“ (např. provozování adrenalinových sportů) až po projevy chování na hranici patologie (např. nadměrné užívání alkoholu, cigaret, kofeinu či nelegálních drog, násilí).

Preventivní aktivity se na této škole prolínají napříč vyučovacími předměty a vyučovacími hodinami.

V letošním školním roce zařadila ředitelka školy a zároveň metodik prevence do všech tříd (od přípravné až po devátou) v rámci minimálního preventivního programu také aktivity směřující k prevenci úrazů, k prevenci při rizikových sportech, aktivity zaměřené na rizikové chování v dopravě, na první pomoc a na resuscitaci. Do výuky škola zapojila také odborníka z praxe, záchranáře Zdeňka Veselého, který se práci záchranáře věnuje více než 10 let a působí i jako záchranář u letecké záchranné služby.

V rámci tohoto školního programu se žáci seznamovali s teorií prokládanou ukázkovými videi, fotografiemi, ale především praxí. „Celý program byl koncipován přiměřeně věku dětí. Bylo vidět, že žáky tato forma výuky velmi zaujala. Nebáli se zeptat, diskutovat, zamýšleli se nad konkrétními situacemi, měli mnoho dotazů k práci záchranáře,“ sdělila ředitelka školy. Mnoho otázek také směřovalo na leteckou záchrannou službu. „Už i prvňáčci diskutovali, jak by se zachovali v případě, kdyby byl někdo v okolí ohrožen na životě,“ podotkl třídní učitel první třídy. Postupně se tak děti seznámily s tématy k prevenci úrazů a pak následně, co dělat, jak se zachovat, když už se nějaký úraz stane. Všichni si měli možnost vyzkoušet resuscitaci, masáž srdce na figuríně a dále obvazování různých částí těla.

„Skutečně velké poděkování patří dětem, které to vše vydržely, naslouchaly a mohly si i vyzkoušet pár činností, se kterými se mohou skutečně setkat. Velký obdiv mají malé děti, které se všeho zhostily s nadšením a odvahou. Zvláště pak děti z přípravky a prvního ročníku se alespoň dozvěděly, že existují nějaké záchranné složky, tísňová čísla, a zkrátka, že i jim nebo někomu jinému se může něco stát. Děti neřeší nějaký ostych, stud a myšlenku, že mohou někomu při poskytování první pomoci ublížit. O to větší je potom jejich odvaha při poskytování první pomoci,“ kvitoval záchranář Zdeněk Veselý, který ocenil myšlenku školního programu k prevenci a seznámení s první pomocí již od přípravky a postupnému pokračování do vyšších ročníků. „Skutečný smysl této výuky se ukáže a potvrdí při reálné události, ať drobného, či většího charakteru,“ dodal záchranář.

Na jarní měsíce již nyní ředitelka školy plánuje pro všechny třídy pokračování tohoto programu návštěvou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Jihlavě včetně prohlídky záchranářského vrtulníku.

Ivana Málková