Tento pořad vymyslel před dvaceti roky ředitel zdejšího kina, pan Doležal, a právě na něho vzpomněla při zahájení vystoupení v Brtnici v neděli 22. prosince moderátorská dvojice, zpěvačka Sylva Maršová a bubeník Vladimír Špejtek.

Mezi přítomnými nechyběla řada hostů, jmenujme starostku města Brtnice Miroslavu Švaříčkovou, faráře zdejší farnosti Petra Baláta, hudebního skladatele Ladislava Prudíka s chotí Irenou, textaře z Vysočiny Jaroslava Hájka a také vysloužilé muzikanty Vysočanky.

První část koncertu zahájila Vysočanka v tradičních oblecích a s písničkami přítomných autorů i dalších českých skladatelů.

Po přestávce pak v tmavých oblecích publiku zazpívala a zahrála vánoční písně, koledy a pastorely. Tuto část zahájil svým vystoupením desetiletý syn kapelníka Jiřího Vorlíčka mladšího. Honzík zazpíval několik písniček sám, pak s ostatními zpěváky, Sylvou Maršovou, Marcelou Láníkovou, Josefem Smolíkem a Jiřím Chládkem. Zahrál si také s kapelou jako sólista na trumpetu s trumpetistou Milošem Skálou a se svým otcem tenoristou a kapelníkem Jiřím Vorlíčkem mladším.

Součástí tohoto koncertu v Brtnici byl křest druhého vánočního CD s osmnácti vánočními písněmi a koledami a s názvem V bílém. Křtu se zúčastnili uvedení hosté a také kapelník s bratrem Radkem, uměleckým vedoucím Vysočanky. Novinka vznikla také díky podpoře města Brtnice.

Kapelník Jiří Vorlíček mladší pak v závěru poděkoval a předal drobné dárky moderátorům, popřál všem hodně úspěchů a zdraví v Novém roce, poděkoval též všem sponzorům, městu, farnosti a ostatním, kteří jim pomáhají, a příznivcům, kteří chodí na jejich vystoupení a tímto je rovněž podporují.

Závěrečná směs písniček pak zakončila tento jubilejní rok pořadu Vánoce s Vysočankou.

Karel Novotný