Dva narozeninové dny škola zahájila setkáním s pozvanými hosty. Kromě primátora města Petra Ryšky, náměstka pro oblast školství Richarda Šedivého či radní města a učitelky Magdalény Skořepové, zde byli i ředitele dalších jihlavských škol, Domu dětí a mládeže či zástupci odboru školství, kultury a tělovýchovy jihlavského magistrátu. Nechyběl ani bývalý primátor města, který byl zdejším ředitelem dlouhých třináct let, Rudolf Chloupek.

Setkání bylo zahájeno novou hymnou interpretovanou žáky, kterou složil zdejší učitel hudební výchovy. Nejmladší žáci poté odehráli vtipnou alegorickou hru o zvířecí škole, kde dle slov ředitele Tomáše Zemana „byla veškerá podobnost s žáky čistě náhodná“, starší žáci pak zahráli na nástroje známé pohádkové písně. Vyvrcholením se pak stala píseň Hodně štěstí zdraví, a to ve všech jazycích, které se na škole učí.

Lidé v Jihlavě podpořili nemocné s roztroušenou sklerózou maratonem.
Zákeřná nemoc. Pacienti by měli dbát na pohyb, proto se v Jihlavě konal maraton

„Určitě bych chtěl za těch 60 let hlavně poděkovat. Za tu práci, kterou tady všichni udělali, za to odhodlání. A co bych škole popřál? To je jednoduché – ať se jim stejně tak daří i v dalších letech,“ popřál primátor Petr Ryška.

„K šedesáti letům bych určitě chtěl poděkovat všem, kteří se na rozvoji školy podíleli. A do budoucna, k těm dalším šedesáti letům, přeji, ať sem žáci a učitelé stále rádi chodí, a ať se tady dobře připraví nejenom na další studium, ale také na život,“ popřál náměstek primátora Richard Šedivý.

„Já bych jim popřála co nejvíce spokojených dětí a rodičů. Aby sem děti chodily rády, a také aby i rodiče byli spokojeni s výstupy svých dětí,“ doplnila Magdaléna Skořepová.

Na velikonoční výstavě v Polné si návštěvníci mohli domů odnést sváteční výzdobu.
Zajíci v nadživotní velikosti. Podívejte se, co vystavili v Polné

Jak bylo již zmíněno, mezi hosty byl také školy Rudolf Chloupek. Ten byl zdejším ředitelem v letech 2000–2013. Poznává školu po těch letech? „Školu poznávám, ale pár kosmetických úprav zde vnímám. Nějaká převratná změna ale nenastala,“ uvedl a škole také popřál: „k narozeninám škole přeji, ať jí to dlouho vydrží a ať má hlavně pořád dostatek dětí.“

Škola se při narozeninách ohlédla do své minulosti. U té příležitosti se promítal krátký němý film a dobové fotografie, za vchodem do školy byla také výstava fotodokumentace vzniku celého sídliště a stavby školy v letech 1961–1964. Bylo také možné si prolistovat školní kroniky.

Kulturní program probíhal celé dva dny a podíleli se na něm jak učitelé, tak žáci. V pracovně přírodopisu bylo možné si prohlédnout zdejší zoo koutek, školu mohly prozkoumat také maminky s předškoláky, a to během opravdového vyučování, které probíhalo v pátek během dopoledne.