To, že nám nechcete vyhovět, je arogance moci politické.

Moje slova by se na první pohled mohla zdát tvrdá, na druhý pohled jsou ale logickým vyústěním pětiletého doprošování se o vyřešení neúnosné dopravní situace, která se stále zhoršuje. My občané oblasti bytových domů, rodinných domů, mateřských škol, základní školy a středních škol jsme trpělivě čekali a věřili slibům politických představitelů města. Všechny výše uvedené budovy se nacházejí na obslužných komunikacích a jejich funkce vyplývá ze samotného názvu OBSLUŽNÉ. Podle ČSN 73 6110 článku 5.1.9 „Obslužné místní komunikace plní obslužnou funkci, zpřístupňují území a stavby. Nemají umožňovat zbytečné průjezdy obytnými okrsky. Sběrná dopravní funkce je nežádoucí …… Na obslužných místních komunikacích mají být v co největší míře aplikována opatření pro regulaci rychlosti ….“. Tato norma je na těchto ulicích porušována a přes dlouholeté upozorňování s tím nic neděláte.

Vraťte nám „NAŠE“ ulice tak, jak to bylo dřív, než jste udělali z našich ulic průtah, který funguje sedm dní v týdnu a dvacet čtyři hodin denně. Zrealizujte návrh pana Ing. Trojana, který bude stát pár tisíc korun a ne statisíce, místo financování nesmyslných projektů financujte rekonstrukce vozovek a chodníků tak, aby i staří lidé po nich mohli bezpečně chodit. Domy se samy od sebe neposunou, a pokud nechcete rušit zeleň a chodníky, tak se tady moc úprav vymyslet nedá, což byste zjistili, kdybyste se po ulicích prošli a nerozhodovali o nás bez nás od stolu. My obyvatelé těchto ulic platíme daně z nemovitostí, poplatky městu, chodíme do práce a platíme daně státu, z kterých jsou vaše platy politiků dotovány. Je čas udělat také něco pro nás, obyvatele těchto ulic.

Na závěr dopisu žádám jasnou a konkrétní odpověď bez mlžení a prázdných slov od odpovědného radního města, neboť je to podle zákona politická pravomoc magistrátu rozhodnout o úpravách místních komunikací. Nerozhoduje ani útvar městského architekta, ani odbor dopravy, ani dopravní policie, natož dopravní komise. Žádám o informace, kdy se začne realizovat návrh projektu pana Ing. Trojana tak, jak nám byl prezentován na dopravní komisi v červnu 2020.

Milena Pravlovská