Na programu bylo vystoupení dětí ze školky a ze základní školy nebo prohlídka školní budovy a zahrady, která v těchto dnech prochází úpravou a přibyla tam například pergola nebo záhonky. Na oslavu zavítaly i bývalé zaměstnankyně, jak učitelky, tak školnice a kuchařky.

Lidé mohli nahlédnout do starých kronik, prohlédnout si stará fotoalba a archivní fotografie nebo si připomenout hračky, hry, účební pomůcky a učebnice, které oni sami kdysi používali.

Brožurka od týrané ženy pomáhá ostatním obětem.
Brožurka od týrané ženy pomáhá ostatním obětem

Škola se dříve nacházela v budově dnešní Hosovy obchodní společnosti na návsi a školka měla zázemí v budově vedle kostela svatého Víta. V budově, která v obci stojí padesát let, zpočátku fungovala mateřinka a jesle. Jesle po nějaké době skončily a po rekonstrukci se místo nich otevřela základní škola.