Hosty přivítal starosta městyse Zdeněk Svoboda a Magdalena Křenková Florianová. Karla Nixová Florianová přiblížila život a význam Josefa Floriana. Lenka Kozderková Šimková přinesla po pětatřiceti letech na toto místo opět mistrovské tóny flétny. Básně ze sbírky Magdaleny Křenkové Florianové přednesly Helena Volavková a Dana Brychtová. Astronomický význam popsal Jan Florian a moderování akce se ujal Vláďa Slezák.

Zdroj: se souhlasem Magdaleny Křenkové

„První impuls k pojmenování planetky přišel už v roce 2017 na velkém setkání České astronomické společnosti při příležitosti sto let od jejího založení. Na akci v Karolinu totiž k mému velkému překvapení v hlavním projevu profesora Jiřího Bičáka zaznělo jméno Josefa Floriana a jeho nakladatelství. Vyzdvihl zcela výjimečný počin. Vydání první popularizační knížky o Einsteinově teorii relativity u nás, konkrétně v edici Kurs právě Josefem Florianem ve Staré Říši v roce 1926. Autorem knížky je anglický astrofyzik Sir Arthur Eddington. Musíme si uvědomit, že zvláště pak obecná teorie relativity nebyla tehdy v běžném povědomí veřejnosti téměř známá,“ vysvětlil Jan Florian.

Magdalena Křenková

Bagry začaly s demolicí starého zimního stadionu v Jihlavě.
FOTO: Bagr jako hlava ještěra. Zakousl se do starého zimního stadionu v Jihlavě