Při této divadelní příležitosti dojde k připomínce patnácti let od vzniku Divadelního souboru Jana Lišky pod vedením Anny Fencíkové, která dříve vedla DS Karla Čapka při MěKS. Poté se cesty třešťských divadelníků rozdělily. Někteří dále pokračovali v souboru, který dnes nese názve DS Karla Čapka Třešť a část přešla do nově vzniklého DS Jana Lišky. 

Jak na to vzpomíná Anna Fencíková?

Důvodem byla nově nařízená povinná registrace všech divadelních souborů na Ministerstvu vnitra jako občanská sdružení. To znamenalo, že pokud chtěly ve své aktivní činnosti soubory pokračovat dál, musely jako občanská sdružení nově požádat o souhlas toho, jehož jméno chtěly v názvu používat, případně získat souhlas jeho potomků. Předchozí souhlasy tím automaticky zanikly.

V této souvislosti se část členů dosavadního souboru dohodla na nové registraci, aby tak mohli nadále svojí divadelní činnost rozvíjet a uspokojovat co nejširší okruh lidí. Byla to také vhodná příležitost ke změně názvu souboru tak, aby měl nějakou spojitost přímo s městem Třešť. Po společné úvaze s podporou tehdejší vedoucí odboru kultury Města Třešť Alenou Velikou st. všichni zapřemýšleli …a nápad byl na světě! Divadelní soubor Jana Lišky.

Pan učitel Jan Liška byl nejen rodákem a váženým občanem města, ale také autor několika skvělých divadelních her, sborníků, knih, dřívější starosta města, ale také starosta místního Sokola. Proto také od 1. ledna 2016, se stal soubor po zvážení součástí místního Sokola, čímž získal pro svojí činnost skvělé zázemí v nově zrekonstruovaném Sokolském domě. Vždyť v jeho prostorách divadelní soubor vyvíjel svojí činnost až do konce roku 1959 - včetně své dlouholeté vedoucí souboru, kdy přešel do nově vybudovaného Kulturního domu.

K nové registraci dosavadního divadelního souboru došlo se souhlasem dvou dcer Jana Lišky pod stejnou vedoucí souboru 5. září 2007. Tím se soubor stal automaticky plynulým pokračovatelem a součástí předchozí úspěšné divadelní činnosti ve městě, a nadále se začlenil do letitého běžícího soukolí divadelních souborů působících v Třešti pod různými názvy od roku založení Ochotnické jednoty v roce 1923.

Tato připomínka je právě v období, kdy se k nám nezadržitelnými, přímo mílovými kroky přibližuje jubilejní rok 2023, rok oslavy 100 let od založení Ochotnické jednoty v Třešti. Samozřejmě, že tato významná oslava se neodmyslitelně musí týkat opravdu všech ochotnických divadelních souborů působících v Třešti od roku 1923 až po dnešek. Vždyť každý z těchto souborů vystupujících během tohoto času pod různými názvy se v rámci těchto 100 let do dějin ochotnického divadla ve městě nějakým aktivním způsobem zapsal a úspěšně proslavoval Město Třešť za jeho hranicemi. Činnost všech těchto souborů v rámci toku času vždy na sebe vzájemně a plynně navazovala, případně některé divadelní aktivity běžely a stále běží vedle sebe a často se i doplňovaly…

Ale hlavně, vždy posouvaly veškerou ochotnickou divadelní činnost o nějaký ten krok dál.

Jenom během posledních patnácti let mají Liškovci na svém kontě v režii Anny Fencíkové uskutečněno 32 divadelních her v mnoha reprízách v širokém okruhu. Dokonce v Praze Karlín, Lázních Toušeň, Kroměříži, v okolí Znojma atd. Další dvě premiéry, včetně 17 repríz, proběhnou koncem roku 2022. Uvedli řadu komerčních pořadů s poetickým a hudebním zaměřením, pořady zábavné, vánoční i vzpomínkové. Například Vánoční koncerty, pořady k MDŽ a ke Dni matek, Večery pod lampou s různým tématickým zaměřením, soutěžní pořady „HRY bez HRaNIC“, Pietně vzpomínkové akce na vězeňském dvoře v Třešti a další pořady ve spolupráci na městských akcích.

Nezapomenutelné jsou zábavné pořady se zapojením umělců Evy a Vaška ze světoznámé skupiny SURF. S jejich zapojením soubor uvedl několik pořadů dle scénáře a v režii Anny Fencíkové, na které dodnes i oni pochvalně a rádi vzpomínají. Přáli by si v této spolupráci pokračovat. Že tyto pořady měly velký ohlas svědčí i to, že například společného zábavného pořadu „Léto ve vzpomínkách“, uskutečněného v sále SOŠ a SOU se zúčastnilo 520 lidí. V jednom z Vánočních koncertů při němž sál Kulturního domu praskal ve švech, byli spolu se členy souboru a Evou a Vaškem zapojeni také chorvatští umělci Inga Romac a Stipe Šarič. Ve výčtu nechybí ani uskutečnění řady zábavných pořadů s dalšími populárními umělci.

Co dodat k činnosti souboru?
Anna Fencíková (členka souboru od počátku roku 1959, vedoucí souboru od začátku roku 1989), působí nejen jako vedoucí, ale také jako režisérka a současně i herečka, šijící celou řadu kostýmů a prvků do scény, vyrábějící rovněž se členy své rodiny kulisy a rekvizity, scénáristka, dokonce delší dobu i jednatelka a člověk, starající se o finanční záležitosti souboru. Dá se říci: „Děvečka, pardon - divadelnice pro všechno“.
Velkou oporou pro vedoucí souboru je v současnosti hlavně herec a zástupce vedoucí Vítězslav Procházka a jeho otec, nepostradatelný pro stavbu scény, s ochotou přijímající funkci zvukaře, osvětlovače, ale hlavně má na starost dopravní záležitosti. Vydatná pomoc přichází také od člena souboru a starosty Sokola Třešť Martina Hamtáka. Ocenit je třeba i pomoc Milana Fugase Pindera z Jihlavy, který se souborem spolupracuje již několik let herecky i jako odborník v oblasti hudebních a technických záležitostí.
Přínosem souboru je dlouholetá hudební spolupráce s Miluší Havlíkovou a Klárou Mikešovou, výtvarná spolupráce Eriky Houserové a Petra Lebrušky, který bohužel v lednu roku 2020 zamřel, autora několika skvělých kulis pro uváděné hry. Na technické spolupráci se výrazně podílí také místostarostka Města Třešť Eva Požárová, Jarmila Policarová, Vladimíra Musilová, SOU a SOŠ obor truhlář pod vedením Františka Vybírala. Pochvalně lze hovořit také o dobré spolupráci s Turistickým informačním centrem.

A přejme souboru společně: „Úspěšný start do dalších divadelních let!“

Autor: Anna Fencíková, za DS Jana Lišky při TJ Sokol Třešť