O tuto oblast projevilo zájem téměř 40 % dotázaných, u kterých vedou v oborových preferencích počítačová technika a informační technologie následované strojírenstvím a dopravou a energetikou a elektrotechnikou. Celkem značné jsou genderové rozdíly; u dívek výrazně převažuje zájem o biologii a lékařství (32 %), na druhém místě je možná překvapivě matematika (20 %) a na třetím (15 %) jiné vědy o přírodě než biologie a lékařství. Průzkum proběhl v rámci vzdělávacího programu besed „Energie – budoucnost lidstva“, který na českých školách běží již třiadvacátým rokem.

Hlavní budova Zemského chorobince – dříve Robotárna. V popředí starý Brněnský most.
121 let Psychiatrické nemocnice. Choromyslné přivážely skříňové koňské povozy

Hned tři dvouhodinové přednášky proběhly také na Základní škole TGM v Jihlavě, za studenty přijel Ing. Jiří Gerža z Jaderné elektrárny Dukovany. Lektor představil energetické zdroje a jejich klady, zápory a možnosti využití, technická řešení výroby elektřiny i nevyřešený problém jejího skladování. Množství elektřiny, vyrobené například ve větrných a slunečních elektrárnách, závisí na počasí a denní době. V elektrické síti ale musí být v každý okamžik jen tolik elektřiny, kolik v danou chvíli spotřebujeme. Při nestabilních dodávkách se zvyšuje hrozba blackoutu. Abychom mohli kolísavou výrobu regulovat, je třeba najít nové způsoby skladování elektřiny ve velkém.

Hasiči ve Stonařově dostali novou CAS 20 Tatra na svou zásahovou činnost.
Hasiči ve Stonařově slaví. Lidé si prohlédnou závodní i novou zásahovou Tatru

Bezemisní jaderné energie se tento problém sice netýká, výzvou do budoucna je ale třeba hledání nových technologií recyklace radioaktivního vyhořelého paliva a budování podzemních úložišť. Jedním z cílů přednášek je přimět mladé lidi uvažovat o energetice a jejím významu v globálním měřítku, uvědomit si hodnoty energie a důležitost jejího dostatku. Zájem škol o projekt je obrovský, na konci minulého roku proběhla v Českých Budějovicích v pořadí již 8000. beseda. Účast v projektu je pro školy bezplatná, přihlásit se je možné na adrese info@portaeduca.cz.

Martina Drábková