Když to ještě šlo, byli jsme se podívat do okolí Hamrů nad Sázavou, k Velkému Dářku, do okolí Lhotky nebo do lomu Štenice. Potkali jsme kvetoucí sněženky a sasanky nebo obdivovali rampouchy, ale hlavně jsme si užívali krásného počasí.

František Nedělka