Při aktivizaci imobilních klientů v Domově pro seniory v Lesnově využívají také bazální stimulaci. Ta podporuje lidské vnímání pomocí smyslu, komunikaci a zachovalé pohybové schopnosti. Cílem je primárně stimulovat vnímání těla a zabezpečit základní životní funkce, jako je například příjem potravy, dýchání, sebepéče, polohování a spánek.

Ve Stonařově se uskutečnil druhý ročník spolkového plesu. A byla zábava.
Máme rádi Stonařov. Na spolkovém plese se inspirovali televizní soutěží