Tvorba Magdaleny Křenkové je protkaná staroříšským koloritem. Věnuje se olejomalbě, akvarelu, pastelu, grafice a restaurování, kterému se vyučila v ateliéru svého otce Jana Floriana, řezbáře, malíře, restaurátora. Do grafiky ji zasvětil strýc grafik Michael Florian. Poezii píše od třinácti let. Vyšly jí sbírky básní Měsíc nad Kladinou, Kladina a Protiklady.

Smrčná působí malebným dojmem, na Vysočině se stala Vesnicí roku 2024.
Obecní pec, hospoda, pošta a nadšení. Vítejte ve Smrčné, vesnici roku Vysočiny

Umělecké klima v rodině otevřel dědoušek Josef Florian, vydavatel Dobrého díla. Jeho knihovna se pro autorku stala zdrojem krásy a spirituality.

Rodiče Jan Florian a Karla Florianová dali nenásilné, ale pevné základy k umělecké dráze svých dětí.

V Kostelci u masny roste nová prodejna.
Menší nákupní centrum. V Kostelci u masny přibyla prodejna, auta tu dobijí

Hrad je otevřený od června do srpna od devíti do osmnácti hodin, v září od deseti do sedmnácti hodin. Vstup je zdarma.