Obstáli jsme v tvrdé konkurenci ostatních škol, ale hlavně nás může těšit, že jsme udělali něco dobrého pro životní prostředí. Sběr vysloužilých elektrospotřebičů patří ke smysluplným činnostem. Díky recyklaci bude staré elektro přeměněno na druhotné suroviny. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Posuďte sami!

Ze 150 kilogramů elektra, které naše škola odevzdala, v recyklačních závodech získají mimo jiné přibližně 86,25 kilogramů železa, 3 kilogramy mědi a 3,75 kilogramů hliníku.

Zároveň jsme snížili produkci skleníkových plynů, ušetřili elektrickou energii, ropu a také vodu.

Hrad Pernštejn si zahrál v kultovním televizním seriálu Návštěvníci.
Výlety po známých filmových místech. Hrad Pernštejn si zahrál v Návštěvnících

Za 1. místo jsme od Recyklohraní a vyhlašovatele soutěže, kolektivního systému Elektrowin, získali poukázky v hodnotě 3 000 korun k nákupu v prodejnách Kaufland. Poukázky nejsou účelově vázány. Pro školu a pro žáky pořídíme vybavení a věci, na kterých se společně dohodnou žáci a učitelé.

Děkujeme všem, kteří se do sběru starého elektra zapojili. Už začátkem příštího školního roku na něj budeme mít šanci navázat při podzimní sběrové kampani.

Školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se naše škola účastní už několik let a zapojujeme se také do plnění pravidelně vyhlašovaných úkolů nejen na téma třídění a recyklace, ale také k předcházení vzniku odpadů anebo v letošním roce nově na téma šetrné spotřeby vody.

Ivana Málková, ředitelka ZŠ Jihlava, Jungmannova 6