Jeho programů využilo celkem 306 tříd, 6 526 žáků a studentů a 306 učitelů z 14 škol v Jihlavě a Pelhřimově.

A ze zpětných vazeb vyplývá, že u drtivé většiny účastníků naplňuje tohle setkávání svůj účel: „Líbily se mi ty týmovky, měla jsem pocit radosti, že jsme si jako třída po dlouhé době porozuměli“, „Uvědomila jsem si, že je ve mně víc než si myslím“, „Je toho na mě moc, ale po dnešku je mi líp“, „Dneska jsem se tady naučil být odvážný a pomáhat kamarádům“, „Programy jsou skvěle připravené, promyšlené a profesionálně vedené.“

Lektoři letos při programech také zaznamenali pokračující růst potíží žáků v oblasti duševního zdraví, chybějící sociální dovednosti i častější neshody v třídním soužití. Proto se rozhodli rozšířit nabídku služeb o tzv. Rozvojovou skupinu, v níž by žáci mohli v bezpečném prostředí rozvíjet takové schopnosti a kompetence, které jim pomohou zlepšit pozici v jejich třídě. Do kolektivu ohroženého vznikem šikany mohou rovněž vstoupit s intervenčním programem připraveným „na míru“.

Pedagogové si stále víc uvědomují, jak zásadní je podpora klimatu třídy pro úspěch i zdravý vývoj žáků, potažmo celé společnosti. Stálou zátěží pracovníků centra je zároveň nejistota finančního zajištění jejich služeb, která se zájmem a neuspokojenou poptávkou škol dlouhodobě kontrastuje. Je jen s podivem, že tento paradox zůstává na okraji zájmu odpovědných školských institucí.

Přesto s nadějí a optimismem přejeme všem zúčastněným: Krásné prázdniny!

Romana Kubů a Jan Tkadleček, lektoři CPP DOK