Umělecké tlumočení do znakového jazyka
Skupina Hands Dance se uměleckému tlumočení hudby a divadelních inscenací do znakového jazyka věnuje více jak šest let. Jedná se o speciální formu tlumočení, která se liší od běžného tlumočení do českého znakového jazyka, které můžeme vidět například v televizi. “Díky uměleckému tlumočení se my neslyšící, můžeme seznámit nejen s textem, ale také vnímat rytmus, tempo a celkovou atmosférou písně.” uvádí Veronika Slámová, zakládající členka Hands Dance a
předsedkyně divadelního spolku OUKEJ, který celý projekt zastřešuje a jehož je skupina součástí.

Umělecké tlumočení zohledňuje rozdíly mezi světem slyšících a neslyšících, a to především odlišnosti jazykové a kulturní. Primárním jazykem neslyšících je znakový jazyk, český jazyk je pro ně druhým – cizím jazykem. Z toho důvodu se může stát, že neslyšící v písni neporozumí některým specifickým jazykovým obratům, jako jsou například metafory nebo rčení. Funguje to samozřejmě i naopak. V českém znakovém jazyce je možné nalézt jazykové prostředky, které nejsou srozumitelné lidem slyšícím, kteří plně neovládají znakový jazyk. “Při překladu písní vždy přemýšlíme a diskutujeme o tom, jak text ve znakovém jazyce zpracovat tak, aby byl nejen adekvátně přeložený, ale také aby byl pro neslyšící celkově srozumitelný.


Projekt “Hudební videoklipy pro neslyšící”
V době koronavirové krize, kdy se nemohou konat kulturní ani hudební vystoupení, se mnoho akcí přesouvá do online prostředí. Tato nepříznivá situace se však pro řadu umělců stala motivací a výzvou pro projekty, které by jinak neměly příležitost vzniknout. Skupina Hands Dance se rozhodla svým uměním přispět ke zpřístupnění kultury také osobám se sluchovým postižením. Proto během roku 2020 realizovala projekt Hudební videoklipy pro neslyšící, který se uskutečnil za finanční
podpory Ministerstva Kultury v rámci programu “Kulturní aktivity” na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. „Mnoho našich vystoupení bylo zrušeno nebo přesunuto. Když jsem uviděla výzvu z Ministerstva kultury, hned jsem věděla, že ji musíme využít.” přiznává s úsměvem Radka Kulichová, další ze čtyř zakládajících členů skupiny. „Byli jsme rádi, že díky natočeným videoklipům můžeme potěšit své fanoušky a doufáme, že se skrze sociální sítě dostane naše činnost i k širší veřejnosti, která nás, ale ani kulturu neslyšících zatím nezná,” dodává
Kulichová.


Vznik prvních tří videoklipů
Skupina Hands Dance na aktuální situaci pohotově zareagovala již na jaře 2020, když se připojila k celorepublikové výzvě Není nutno nezpívat – karanténa hraje sestřičkám , kterou iniciovalo hnutí Piána na ulici. V určitý čas měli lidé známou píseň zazpívat společně se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem, jejichž zpěv byl vysílán v ČT1 a také zněl z několika českých rádií. Hands Dance téměř přes noc píseň Není nutno přeložili do českého znakového jazyka, a ze svých domovů vytvořili videoklip k této písni, aby se k výzvě mohli připojit i neslyšící lidé.

Další dva videoklipy vznikly v červnu 2020 jako náhrada za živé vystoupení na konferenci Lang Skills pořádanou Střediskem Teiresiás. Pro tyto účely byla záměrně vybrána píseň od českého písničkáře Pokáče - Hrdinský čin, která využívá český a anglický jazyk a pojednává o nedorozumění mezi Čechem a anglicky mluvícím turistou. Také v uměleckém tlumočení byly využity dva jazykové kódy – český znakový jazyk a mezinárodní znakový systém. Druhou vybranou písní je Bohemian Rhapsody od britské skupiny Queen v unikátním překladu do českého znakového jazyka.

Výběr písní a spolupráce s neslyšícími kameramany Písně pro zbývající čtyři videoklipy byly pečlivě vybírány a realizovány za technické podpory dvou neslyšících kameramanů. Tato spolupráce je v souladu se zaměřením skupiny Hands Dance - “neslyšící pro neslyšící”. Skupina vsázela na fakt, že neslyšící kameraman dokáže lépe zachytit a vystihnout atmosféru písně tlumočené do českého znakového jazyka.

Důraz byl kladen i na vytvoření dramaturgicko-režijního plánu, pečlivě se připravoval nejen samotný překlad, ale také výběr prostředí, kostýmy a celkový koncept videoklipu.

“Během výběru jsme se snažili vybrat písně, které jsou známé, vizuálně dobře zpracovatelné a zajímavé svým obsahem. Bylo velice těžké vybrat pouze čtyři písně, pro které se vytvoří videoklip,” přibližuje Radka Kulichová.


Tichá noc
Přesto, že bylo těžké rozhodnout, které písně se budou ve videoklipech realizovat, jedno bylo zřejmé, jedna píseň musí být vánoční. Skupina Hands Dance už pravidelně zveřejňuje před vánocemi videoklip s koledou ve znakovém jazyce. Jako pátou vánoční píseň skupina vybrala světově známou píseň Tichá noc. A tentokrát se mohla, díky dotační podpoře Ministerstva kultury, pojmout realizace vánočního videoklipu velkolepě. Natáčelo se v nádherném exteriéru klášteru Rosa Coeli v Dolních Kounicích a ve videoklipu kromě téměř všech členů skupiny Hands
Dance uvidíte také zpěváky z vokálního seskupení Bohemia Voice, jejichž verze Tiché noci ve videoklipu zní.

A právě videoklip písně Tichá noc zatím sklízí největší úspěch, tři týdny po zveřejnění měl na facebooku přes třicet tisíc zhlédnutí.

Ztvárnění světových hitů
Pro ztvárnění dalších třech videoklipů vybrali tlumočníci z Brna známé světové songy: Yesterday (The Beatles), Billie Jean (Michael Jackson), Hit the road Jack (Ray Charles).

V každém videoklipu najdeme nějakou zajímavost. Z písně Yesterday na diváky přímo sálaji silné emoce a po zhlédnutí videoklipu nezůstane jedno oko suché. V písni Billie Jean je ukázáno, jak jedna osoba dokáže jednoduchou změnou postoje znázornit více postav, díky střihu a kostýmu jsou tyto proměny dovedené k dokonalosti. A v písni Hit the road Jack uvidíte, jak může vypadat hádka dvou neslyšících. Píseň je srozumitelná i těm, kteří znakový jazyk neovládají.

Většina videoklipů měla premiéru koncem roku 2020, a také tyto písně se vždy po zveřejnění dočkaly rychlého sdílení na sociálních sítí, a to nejen mezi fanoušky Hands Dance.

Díky finanční podpoře se uskutečnil projekt, jež interpretoval hudební videoklipy do intermediální podoby, kdy díky vizuálnímu ztvárnění dostala hudba další rozměr. Je to obohacující kulturní zkušenost pro slyšící i neslyšící diváky. Zároveň je to motivace pro další tvorbu skupiny Hand Dance, neboť ohlasy na všechny zveřejněné videoklipy jsou velmi pozitivní.

Hudební videoklipy pro neslyšící můžete vidět na facebooku, instagramu a YouTube kanálu Hands Dance


Radka Kulichová