Studenti posledního ročníku denního studia oboru Všeobecná sestra a studenti všech ročníků oboru Zdravotně sociální pracovník mohou ihned pomoci při nedostatku kvalifikovaného personálu u poskytovatelů jak zdravotní, tak sociální péče. V současné době vysoká škola nabízí a koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů i pracovníků školy prostřednictvím Poradenského a kariérního centra.

Studentky a studenti Katedry zdravotnických studií kombinované formy studia již nyní pracují v nemocnicích v rámci svých dohod či pracovních úvazků. Studenti oboru Zdravotně sociální pracovník kombinované formy studia působí v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotních službách v rámci svých pracovních poměrů.

Část studentů prezenčního studia obnovila v zařízeních sociálních služeb dobrovolně výkon své odborné praxe, další studenti nástup aktuálně dojednávají dle potřeb poskytovatelů. Studenti i akademičtí pracovníci se zapojují do potřebných aktivit jako dobrovolníci.

Pozadu nezůstávají ani ti, kteří nepatří mezi zdravotníky, ale také pomáhají v rámci svých kvalifikací. Pracovníci katedry se zapojili do experimentálního využití 3D tisku, spolupracují na výrobě ochranných štítů. Rovněž zkoumají možnosti vzdálené diagnostiky potenciálně nemocných pomocí monitorování termokamerou.

Magdalena Martini, Vysoká škola polytechnická Jihlava