ěšíme se i na vaše snímky z výletů na jihlavsky@denik.cz.